Dasar Privasi

Adalah menjadi amalan biasa kami untuk mengumpul maklumat peribadi terus daripada anda dan ia adalah untuk kegunaan dalaman kami sahaja. Kami tidak memberikan atau menjual maklumat anda kepada mana-mana pihak ketiga. Maklumat yang dikumpul daripada anda adalah untuk membantu kami memahami keperluan anda untuk mengatur set produk yang sesuai untuk anda.